Регистрация

Услуги адвоката

Бизнес

Недвижимость

Работа

Транспорт

Электроника

Телекоммуникации и Связь

Строительство

Для Дома

Производство и поставки

Обучение

Отдых и развлечения

Безопасность и защита

Все для дачи

Животные и растения

Здоровье и красота

Книги и журналы

Мебель и интерьер

Музыкальные инструменты

Одежда, обувь, аксессуары


Кишинев Servicii juridice. Chişinău. info
 • $500.00

Consultaţii în faza pregătitoare şi la închierea actelor juridice. Pregătirea şi redactarea actelor juridice(acţiuni în judecată, demersuri, plîngeri, cereri ş.a.m.d). Deservirea juridică(plata prin abonament) a persoanelor fizice şi juridice. Asistenţa juridică în cadrul procedurii de executare. Asistenţă juridică la întoarcerea datoriilor pe cale judiciară. Consultaţii juridice competente în diferite domenii. Consultaţii scrise şi pregătirea proiectelor de contracte. Expertizarea juridică a contractelor şi altor acte juridice. Asistarea avocatului la convorbirile din faza premergătoare încheierii contractului. Pregătirea(consultaţie scrisă) a precontractelor. Expertizarea juridică a actelor interne a persoanelor juridice. Cauze civile. Litigii privind moştenirea. Cauze penale. Litigii locative. Litigii familiale(divorţ, împărţirea averii proprietate în devălmăşie, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei alimentare pentru întreţinere, decăderea din drepturile părinteşti, ş.a.m.d.). Litigii de muncă. Litigii privind imobilele. Acordăm servicii juridice în instanţele de judecată de toate nivelurile. Acordăm servicii juridice în complex.

Кишинев Servicii de Colectarea Datoriilor. Onorariu achitati numai dupa rezultat, de la 10% info
 • $10.00

GCS-Moldova ofera servicii pentru recuperarea datoriei pe intreg teritoriul Republicii Moldova de la: 1) persoanele fizice, pe baza contractelor de: imprumut, recipise si altii 2) persoane juridice: serviciile de colectare datoriilor comerciale B2B. Ne desfasuram activitatea pe principiul: "NUI RECUPERARE - NUI ONORARIU!" Sumele recuperate, debitorul plateste creditorului. Dupa ce creditor a primit banii , acesta plateste taxele noastre care constitue procent din suma incasata. Perioada de recuperare a datoriilor , in medie constituie de 2 pana la 4 luni, timp in care debitorul incepe sa plateasca datoria sau plateste creanta in intregime. Adresarea la noi clientilor in timp in 70% din cazuri au un rezultat de succes si se termina cu rambursarea integrala a datoriei. In cazul de colectare a creantelor de la persoane fizice acest indicator este de 80% sau mai mult. Colectare datoriilor se bazeaza pe o combinatie de presiuni psihologice, abordari situationale, juridice si alte abordari vs debitorului. Utilizarea procedurilor extrajudiciare pentru colectarea datoriilor permite operativ si efictiv sa recuperam datoria, economisind timpului clientului si bani. Pentru eficienta specialistii companiei efectueaza apeluri telefonice, corespondenta, intalniri personale, cu altii persoane care influenteze plata datoriilor, ce direct si indirect conduce la semnarea de graficul de rambursare a debitorului si punerea lui in aplicare. 3) colectarea juridica: Daca eforturile noastre nu sunt de succes in prima etapa si a doua etapa noi incercam sa evaluem situatia financiara a debitorilor si activele acestora (in unele tari, evaluarea activelor nu se efectueaza). In cazul in care rezultat al investigatiilor noastre se stabileste ca debitorul detine active necesare care pot sa asigura recuperarea datoriei prin judecata va vom notifica despre aceasta. De asemenea, va vom anunta daca exista, in opinia noastra, garantii ca problema va fi rezolvata prin actiune in judecata. Acest lucru va asigura ca intotdeauna veti controla situatia si costurile astfel de procese. Costul serviciilor noastre de a reprezinta interesele Dvs in instanta sunt in general mult mai mici decat a avocatiilor, pentru ca onorariu nostru procentual noi primim si dupa executarea a hotararilor judecatoresti. www.gcs-moldova.com E-mail: info@gcs-moldova.com tel: (022) 27-98-96 mob: 0796-876-33 моb: 060-40-88-50

Кишинев Вернем долги в молдове. коллекторское агентство gcs-moldova: от 10% info
 • $10.00

Коллекторское агентство GCS-Moldova предоставляет услуги по взысканию задолженности на всей территории Республики Молдова в отношении: 1) физических лиц, на основании договоров: займа, расписок, имущественного найма, выполнения работ и др. (потребительские долги) 2) юридических лиц: услуги по взысканию коммерческих долгов B2B Collection (Business to Business Collection). Мы работаем по принципу: "НЕТ ВОЗВРАТА ДОЛГА - НЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ!!!" Взысканную сумму дебитор оплачивает кредитору. После поступления денег на счет кредитора, кредитор оплачивает наше вознаграждение в виде процента от взысканной суммы. Период взыскания задолженности в среднем составляет от 1 до 3 месяцев, в течение которых должник начинает оплачивать долг или же выплачивает его полностью. Своевременное обращение клиента в нашу компанию в 70% случаев имеет успешный результат и заканчивается полным погашением долга. А в случае взыскания задолженности с физических лиц данный показатель возврата задолженности достигает 75% и более. Взыскание задолженности базируется на сочетании психологических, ситуационных, правовых и иных подходов к должнику. Стоимость наших услуг по представлению интересов в суде намного ниже чем услуги адвокатов, так как наш гонорар составляет в том числе процентное вознаграждение от полученного вами от должника после исполнения решения суда! Более подробно на нашем сайте: www.gcs-moldova.com Наши контакты в Кишиневе: тел: +(37322) 27-98-96 моб: +(373) 796-876-33 моб: +(373) 60-40-88-50 E-mail: info@gcs-moldova.com www.gcs-moldova.com

Кишинев Reprezentarea în judecată info
 • $700.00

Pregătirea şi depunerea actelor de procedură în instanţele de judecată de competenţă generală, reprezentare în instanţele de judecată a clienţilor, participarea în cadrul unei proceduri civile, penale, administrative în instanţele de primă instanţă şi al doilea, pregătirea şi depunerea plângerilor împotriva deciziilor care n-au intrat în vigoare.

Кишинев Нужен адвокат в Кишиневе ? info
 • $1,000.00

Адвокатский кабинет предоставляет квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам. Порядочность, профессионализм в работе, строгая конфиденциальность и индивидуальный подход к защите интересов Клиента составляют основу деятельности. Предлагаю помощь и сотрудничество в решении Ваших проблем. Защита Ваших интересов в судах. Ведение уголовных процессов. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Представление интересов в гос. органах и учреждениях (регистрационные, налоговые, земельные и др. органы власти и местного самоуправления). Составление заявлений, жалоб, договоров. Полная Адвокатская тайна при ведении дел.

Кишинев Consultaţii juridice Moldova info
 • $500.00

Consultaţii în faza pregătitoare şi la închierea actelor juridice. Pregătirea şi redactarea actelor juridice(acţiuni în judecată,demersuri,plîngeri,cereri ş.a.m.d). Deservirea juridică(plata prin abonament) a persoanelor fizice şi juridice. Asistenţa juridică în cadrul procedurii de executare. Asistenţă juridică la întoarcerea datoriilor pe cale judiciară. Consultaţii juridice competente în diferite domenii. Consultaţii scrise şi pregătirea proiectelor de contracte. Expertizarea juridică a contractelor şi altor acte juridice. Asistarea avocatului la convorbirile din faza premergătoare încheierii contractului. Pregătirea(consultaţie scrisă) a precontractelor. Expertizarea juridică a actelor interne a persoanelor juridice. Cauze civile. Litigii privind moştenirea. Cauze penale. Litigii locative. Litigii familiale(divorţ, împărţirea averii proprietate în devălmăşie, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei alimentare pentru întreţinere, decăderea din drepturile părinteşti, ş.a.m.d.). Litigii de muncă. Litigii privind imobilele. Acordăm servicii juridice în instanţele de judecată de toate nivelurile. Acordăm servicii juridice în complex.

Кишинев Юрист в Кишиневе info
 • $100.00

Предоставляю квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам: Подготовка и составление юридических документов: исковых заявлений, ходатайств, жалоб; Консультации и справки по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной форме; Юридическое абонентское обслуживание организаций и физических лиц; Юридические консультации по гражданским и уголовным делам; Помощь в сопровождении сделок; Юридические консультации по защите интересов организации; Участие в переговорах при заключении договоров; Сопровождение сделок с недвижимостью; Представление интересов в гос. органах и учреждениях (регистрационные, налоговые, земельные и др.); Возврат долгов в досудебном порядке; Взыскание долгов в судебном порядке; Защита от коллекторского агентства и неправомерных действий банка (кредитора); Переговоры с судебными приставами до полного разрешения конфликтной ситуации; Правовая экспертиза кредитных документов; Защита имущества должника; Защита Ваших интересов в судах; Защита подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в суде; Защита на предварительном следствии; Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; Развод по взаимному согласию; Развод без согласия супруга; Развод с иностранцем; Защита интересов при увольнении; Признание права собственности через суд; Осуществляю представление интересов в судах всех уровней; Консультирование по всем юридическим вопросам.

Кишинев Адвокат. Юридические услуги. Кишинев. info
 • $120,000.00

Помощь в сопровождении сделок; Подготовка и составление юридических документов: исковых заявлений, ходатайств, жалоб… Юридическое абонентское обслуживание организаций и физических лиц; Исполнительное производство; Возврат долгов в досудебном порядке; Взыскание долгов в судебном порядке; Юридические консультации по защите интересов организации; Подготовка проектов договоров; Правовая оценка договоров и других документов; Участие в переговорах при заключении договоров; Составление предварительных договоров; Юридическая экспертиза внутренних нормативных актов организации; По гражданским делам; По наследственным делам; По уголовным делам; По жилищным спорам; По семейным спорам; По трудовым спорам; Осуществляем представление интересов в судах всех уровней; Осуществляем сопровождение сделок с недвижимостью; Признание права собственности через суд; Защита интересов при увольнении; Консультирование по всем юридическим вопросам.

Кишинев Защита по уголовным делам, семейным спорам Татьяна Горя
 • $350.00

Asistența juiridică pe cauze penale. Asigurarea apărării de înaltă calitate la urmărirea penală (poliție, procuratura), în instanța de judecată, la Curtea de Apel. Curtea Supremă de Justiție. Asistența juridică la desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei alimentare, stabilirea domiciliului copilului minor.

Кишинев АДВОКАТ В КИШИНЕВЕ МОЛДОВА info
 • $10,000.00

Адвокатский кабинет предоставляет квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам: Помощь в сопровождении сделок; Подготовка и составление юридических документов: исковых заявлений, ходатайств, жалоб; Юридическое абонентское обслуживание организаций и физических лиц; Исполнительное производство; Возврат долгов в досудебном порядке; Взыскание долгов в судебном порядке; Юридические консультации по защите интересов организации; Подготовка проектов договоров; Правовая оценка договоров и других документов; Участие в переговорах при заключении договоров; Составление предварительных договоров; Юридическая экспертиза внутренних нормативных актов организации; Осуществляем представление интересов в судах всех уровней; Осуществляем сопровождение сделок с недвижимостью; Признание права собственности через суд; Защита интересов при увольнении; Представительство интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; Оформление недвижимости, земельных участков, самовольных построек, перепланировок; Защита на предварительном следствии; Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; Расторжение брака без Вашего присутствия; Развод по взаимному согласию; Развод без согласия супруга; Развод с иностранцем; Защита от коллекторского агентства; Судебная тяжба с банком; Защита имущества должника;

Кишинев Оформление НАСЛЕДСТВО ПОД КЛЮЧ Denis Dobrioglo
 • $1.00

Полный комплекс услуг, связанных с оформлением наследства: - консультация; - сбор всех необходимых документов для оформления наследства; - восстановление утерянных документов; - представительство интересов в суде; - получение свидетельства о праве на наследство; - регистрации права собственности на наследство; - выезд специалиста по оформлению наследства на дом к клиенту; - вызов нотариуса на дом к клиенту; - получение справки об отсутствии судимости. Экспертная оценка недвижимости для наследования, договоров дарения, купли-продажи. Представительство интересов в судах по вопросах наследования, а так же по семейным, трудовым и гражданским вопросам. Написание исковых заявлений и апелляционных жалоб. Представительство интересов в БТИ, ЗАГСE, и т.д. Переводы (простые и заверенные нотариально), легализация документов для выезда за границу. Восстановление утраченных документов (свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака). А так же договоров купли-продажи, дарения, свидетельств о праве на наследство (по закону или по завещанию), завещаний. Выгодное предложение для граждан проживающих в другой стране. Безвыездное оформление документов, договоров и наследства в Молдове (дистанционное обслуживание). Решение вопросов по уменьшению выплаты налога для нерезидентов и наследников по завещанию или не первой степени родства. Детальную информацию по любому интересующему Вас вопросу в области получения гражданства Румынии Вы можете получить обратившись к Адвокату Денис Добриогло, офис которого находится в Республике Молдова или по тел. +373 79399915, а так же по электронной почте avocat.dobrioglo@gmail.com

Наверх